Ja, det må Tyskland, når det drejer sig om aktiesalg i et selskab, som ejer fast ejendom i Tyskland.
Fra og med 01.01.2019 gælder det også for aktiesalg i selskaber, som selv kun er begrænset skattepligtige til Tyskland – som har sæde og ledelse for eksempel i Danmark og har fast ejendom i Tyskland. Indtil 31.12.2018 måtte Tyskland ikke beskatte en sådan salgsavance.
Beskatning af salgsavancen forudsætter dog, at

 • selskabet har ejet en ejendom inden salg i mindst én dag inden for de sidste 365 dage inden salg
 • fast ejendom i Tyskland udgør mere end 50 pct. af selskabets formue

Desuden er det afgørende, hvem der sælger de pågældende aktier:

 • Er der tale om en fysisk person, som fx bor i Danmark, bliver avancen beskattet i Tyskland og i Danmark.  Den tyske skat kan modregnes ved beskatning i Danmark (se dbo Danmark/Tyskland).

  Beskatningsgrundlaget i Tyskland er 60 pct. af salgsavancen.

 • Er sælger af de pågældende aktier et kapitalselskab, er avancen som grundregel skattepligtig til Tyskland. Men salgsavancer er skattefrie i Tyskland, og derfor vil der ikke opstå skat i Tyskland.

Ændringen per 01.01.2019 betyder, at Tyskland også vil opnå skat fra personer, som

 • ikke bor  i Tyskland (er begrænset skattpligtige til Tyskland) 
 • sælger aktier i selskaber, som er
  • begrænset skattepligtige til Tyskland
  • og som ejer fast ejendom i Tyskland

For at undgå beskatning i Tyskland skal det planlægges, hvornår der sælges aktier og i givet fald foretages en formueændring i selskabet, således at den tyske ejendoms værdi udgør mindre end 50 pct. af formuen.