Statsministeren fremhæver i et Børsen-interview den 31.8.2015 at praktikanter og mindsteløn er et problem, ”det er vi nødt til at kikke på, fordi det er i en dansk interesse, at unge danskere kommer ud i tyske virksomheder.”
Reglerne for praktikpladser i Tyskland er anderledes end de danske. Tyskland indførte 1.1.2015 mindsteløn på 8,50 € (ca. 63 kr). Sammen med de lovpligtige socialudgifter betyder det en lønudgift for arbejdsgiveren på ca. 10,60 € (ca. 79 kr). Loven betyder, at alle lønmodtagere skal have mindstelønnen. Denne gælder også for udenlandske virksomheder, som i Tyskland beskæftiger personale fra en adresse i Tyskland eller som har bopæl i Tyskland. Undtagelser fra loven gælder for unge under 18 år, unge under uddannelse, praktikanter, hvis praktik er et led i uddannelse (iht. fagplanen eller studieordningen for skole, universitet osv.) samt langtidsarbejdsløse i det første halve år, de er beskæftiget.
Speditører: Konkurrence i EU:
Indførelse af kravet om mindsteløn for lastbilchauffører på transit gennem Tyskland er lagt på is. EU-kommissionen har klaget mod de tyske regler. Endnu er denne sag ikke afgjort. Derfor må f.eks. polske chauffører stadig arbejde for den polske mindsteløn, der er på 2,30 € timeløn (ca. 17 kr), når de kører igennem Tyskland. For netop at forhindre at mindstelønnen kunne omgås, havde Tyskland indført transitreglen. EU misbilliger det, fordi den tyske regel anses for ”konkurrenceforvridende”.
DanTaxLegal egen dansktalende lønafdeling klarer den tyske lønkørsel for dit firma. info@DanTaxLegal.dk