DanTaxLegal informerer: Nyt fra 1.1.2017. Mindsteløn i Tyskland stiger til 8,84 € /timen. Det bliver sammen med arbejdsgiverens bidrag til social sikring en personaleudgift på samlet 10,88 € for de tyske arbejdsgivere (ca. 82 kr). Siden 2015 har haft Tyskland en lov om mindsteløn på 8,50 €.
I byggebranchen i Tyskland gælder der en højere mindsteløn. Den forhøjes også og fra 1.1.2017 skal der mindst betales 11,30 € (ca. 84,80 kr) for ufaglærte og 14,70 € (ca. 102,90 kr) for faglærte. Dertil kommer arbejdsgiverens bidrag til social sikring og de særlige tillæg i byggebranchen til SoKo-Bau. Så derfor er udgiften (inkl. sociale udgifter) på en byggeplads i Vesttyskland for arbejdsgiveren ikke under 15,42 € /ca. 116,30 kr. til ufaglærte hhv. 20,06 € /ca. 150,50 kr. til faglærte. Vesttyskland er Forbundsrepublikken Tyskland uden det geografiske område i det tidligere DDR fra før 1990. I Østtyskland gælder lavere mindsteløn.
I mange brancher kan lønnen dog være højere pga. overenskomst.
Denne nyhed forbløffer nok få danske virksomheder, men i Tyskland aflønnes mange ufaglærte iht. mindstelønnen. Statistikken melder 2016 at 4 mio. mennesker arbejder til mindstelønnen i Tyskland. Lønforhøjelsen har også konsekvenser for de mange mennesker, der beskæftiges i de såkaldte minijobs. I et minijob, må der skattefrit højst tjenes 450 € / måned.
Se kortet større: Mindsteløn i Europa