Den 01.07.2021 gennemføres en harmonisering af reglerne for fjernsalg i EU. Den vedrører navnlig den stærkt voksende internethandel. Det tyske lovudkast fra Berlin indeholder vigtige ændringer, der evt. tilpasses – vi følger udviklingen.

Ens momstærskel i hele EU

Formodentlig fra 1. juli 2021 skal såkaldt fjernsalg B2C, altså vareleverancer til private indenfor EU, hvor leverandøren står for transporten, momses i modtagerlandet, når leverandøren opnår en omsætning på sit samlede EU-fjernsalg på mere end 10.000 euro p.a. (p.t. ca. 75.500 kr.)

Det er dermed slut med forskellige regler for momstærsklerne i de enkelte EU-lande. Momstærskelen på 10.000 EUR gælder fremover for hele EU og i modsætning til tidligere ikke separat for hver enkelt medlemsstat. For fremtiden inddrages udover fjernsalg af varer også ad elektronisk vej leverede tjenesteydelser (teleydelser, elektroniske ydelser samt radio- og tv-spredningstjenester, der sælges til private forbrugere i EU). Så fremover skal erhvervsdrivende kontrollere denne grænse, lige meget om de sælger varer eller tjenesteydelser.

Momsregistrering i et andet EU-land stadig muligt

Muligheden for fra første euro at vælge en momsbeskatning i modtagerens hjemland eksisterer stadigvæk, men skal vælges som samlet løsning. Man kan f.eks. ikke beslutte sig for en momsbeskatning i Tyskland og så lade varesalget af sin EU-omsætning til Spanien momse i Danmark.

Nyt er fremover, at der under bestemte forudsætninger kan undgås en momsregistrering i andre EU-lande. Den hidtidige Mini-One-Stop-Shop-ordning bliver udvidet til fjernsalg og ændret til One-Stop-Shop-ordningen. Det betyder, at en dansk erhvervsdrivende, der leverer varer direkte fra Danmark til privatpersoner i Tyskland, for fremtiden skal indberette sin momspligtige omsætning i Danmark. De nye regler er en stor lettelse for virksomheder, der p.t. er momsregistreret i diverse europæiske lande på grund af deres fjernsalgsaktiviteter. 

Erhvervsdrivende, der ikke ønsker at deltage i One-Stop-Shop-ordningen, kan fortsat være registreret i et EU-medlemsland, hvis det er en fordel pga. evt. købsmoms og muligheden for momsrefusion.

Erhvervsdrivende, der arbejder med Amazon-FBA og skal have transporteret deres varer til et lager ved Amazon i for eksempel Tyskland, kan dog ikke undgå en momsregistrering i Tyskland. Transporten af varerne til lageret udløser en momspligtig EU-leverance i Tyskland, der skal indberettes her.

Nye momsregler for ”deltagelse i transporten”

En yderligere ny regel gælder for de tilfælde, hvor fjernsalgsreglerne blev benyttet for at bruge de lavere momssatser i udgangslandet. For eksempel idet den danske køber hidtil via et link på sælgers hjemmeside gav en vognmand ordre til at overtage transporten. Hidtil var det udelukket fra fjernsalgsreglerne. For fremtiden er det tilstrækkeligt for at udløse beskatning i modtagerlandet, når sælger indirekte deltager i transporten. Denne indirekte deltagelse skal tolkes meget bredt. Således gælder det også, når sælgeren blot henviser til en spedition på sin hjemmeside.

Samlet set skal man udøve særlig forsigtighed på dette område. Erhvervsdrivende bør tilpasse deres salgsprocesser rettidigt inden den 01.07.2021.

Hold øje med DanTaxLegal hjemmeside eller vores kommende newsletter. Vi melder ud, så snart der er nyt at berette.