Sæsonvarer kan ikke sælges og bliver umoderne, og fordærvelige varer bliver ikke solgt, inden de bliver dårlige. Det er realiteten for mange virksomheder med bugnende varelagre efter corona og lockdown. En ændring af momsloven i Tyskland i foråret 2021 giver nu mulighed for at donere momsfrit til velgørende formål.

Den erhvervsdrivende skal normalt betale tysk moms af hvert produkt, som foræres til velgørende formål. Det kan bl.a. være tilfældet, når et parti vinterjakker ikke længere kan sælges til foråret, og den erhvervsdrivende forærer dem til f.eks. Røde Kors som donation (Spende).

Ved en vareværdi på 100 € giver det en moms på 19 €, som skal indberettes og betales til de tyske skattemyndigheder (Finanzamt) – uden tilsvarende indtjening! Grunden er, at det anses som privatforbrug, når den erhvervsdrivende udtager varer til formål, der ligger uden for forretningens område.
Vareværdien som beregningsgrundlag for momsen bestemmes af genanskaffelsesprisen for disse varer på donationstidspunktet.

For at donere momsfrit skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal dokumentere, at produktet gives til en almindelig velgørende organisation. Her skal du være opmærksom på, at definitionen på en velgørende organisation ikke er ens i Danmark og i Tyskland. En donation til en dansk velgørende organisation kan altså ikke opfylde reglerne.
  • Reglen gælder kun for donationer i perioden 1. marts 2020 til 31. december 2021.

Kun den del af detailhandelen, som er ramt af Corona, er omfattet af reglen – og den er især relevant for tekstil- og fødevarebranchen.