Moms i Tyskland: Den tyske Regering i Berlin har i august 2016 vedtaget nye regler for såkaldte bagatelregninger. Grænsen for såkaldte bagatelregninger hæves fra 150 € til 200 € brutto. Begrundelsen er den, at priserne for varer og tjenesteydelser er steget i de senere år. Det gør alting nemmere for erhvervslivet og hvis det vedtages, gælder de nye regler fra 1.1.2017. 
Bagatelregninger skal blot indeholde:

  • Fuldstændigt navn og adresse på den ydende virksomhed
  • Udstedelsesdato
  • Mængde og art af de leverede genstande eller omfang og art af serviceydelsen
  • Bruttobeløb og angivelse af momssatsen eller henvisning til evt. momsfrihed.
Dog vil man ikke afskaffe de undtagelser, hvor bagatelregninger ikke gælder. De nye regler gælder ikke for:
  • EU-fjernsalg,
  • EU-leverancer og 
  • reverse charge fakturaer.
Restaurationsregninger over bespisning af forretningsforbindelser skal for fremtiden stadigvæk indeholde oplysninger om de deltagerne og formålet for mødet.
DanTaxLegal hjælper gerne med et eksempel på en korrekt tysk faktura.
info@DanTaxLegal.dk