For at gøre alt nemmere skal grænsen for såkaldte bagatelregninger hæves fra 150 € til 200 € brutto. Begrundelsen er den, at priserne for varer og tjenesteydelser er steget i de senere år. Det gør alting nemmere for erhvervslivet og hvis det vedtages, gælder de nye regler fra 1.1.2017. 
Tyske fakturaer over småbeløb skal da blot indeholde:
  • Fuldstændigt navn og adresse på den ydende virksomhed
  • Udstedelsesdato
  • Mængde og art af de leverede genstande eller omfang og art af serviceydelsen
  • Bruttobeløb og angivelse af momssatsen eller henvisning til evt. momsfrihed.
De nye regler gælder dog ikke for:
  • EU-fjernsalg,
  • Fakturaer med omvendt betalingspligt.
Restaurationsregninger over bespisning af forretningsforbindelser skal for fremtiden stadigvæk indeholde oplysninger om deltagerne og formålet for mødet.
DanTaxLegal hjælper gerne med en korrekt faktura.
Info@DanTaxLegal.dk