I tilfælde af forsinket indberetning kan skattevæsenet fastsætte forsinkelsestillæg (10 pct. af skattebeløbet). Det skyldige beløb skal også betales inden den 10. i måneden – det betyder, at pengene skal være indgået på skattevæsenets konto.
Især ved betalinger hen over grænsen Danmark-Tyskland kan indgangen af beløbet forsinkes hos modtageren. Hvis Finanzamt modtager betalingen efter forfaldsdagen, bliver der automatisk fastsat morarenter på 1 pct. af det skyldige beløb per påbegyndt måned. Automatiske morarenter bliver også fastsat ved forsinket betaling af A-skat, indkomstskat, a conto skat, osv. Derfor er det vigtigt at sørge for rettidig overførsel.
For at undgå for sen betaling og dermed fastsættelse af morarenter fra skattevæsenets side anbefales PBS (tysk „Einzugsermächtigung“). Med en PBS-aftale kan Finanzamt trække beløbet fra den respektive konto, og det skyldige beløb gælder som betalt allerede i forbindelse med indberetningen.