Voucher med rabat til indkøb. På tysk taler man om Gutschein. Senest 31.12.2018 skal Danmark og Tyskland gennemføre en lovgivning, der følger EU’s direktiv om dette. Årsagen er, at der benyttes forskellige momssystemer i EU-landene, og disse forskelle mellem medlemsstaternes systemer kan føre til dobbelt eller ingen moms.
Der skal skelnes imellem to slags vouchere:
1) Vouchere for en enkelt transaktion til flere formål og
2) Vouchere som alene kan benyttes til ét formål

Ad 1) Med en "voucher til flere formål"
forstås en voucher, der ikke er en rabatkupon eller en bonus, og som ikke udgør en voucher til ét formål. Her anses indløseren for at have udført den afgiftspligtige levering. Ved salgstidspunktet for en sådan voucher står det ikke fast, hvilken ydelse der bringes. Man kan f.eks. tænke sig, at en voucher senere bliver byttet til varer, der sælges med 19% og til varer med 7% moms. Derfor kan der først foretages momsbeskatning, når voucheren indløses. Den forudgående udlevering af en voucher er dermed ikke momspligtig.
Ad 2) En ”voucher til et enkelt formål”
En sådan voucher til en enkelt transaktion skal momses på salgstidspunktet. Den senere indløsning af voucheren udløser ikke yderligere moms.
Elektronisk voucher og EU-leveringsgrænser – nu bliver det kompliceret
Desuden kan en voucher være elektronisk. Selvfølgelig kan den være en trykt kupon af pap eller papir, men den kan også være elektronisk og gælde for køb over internettet. Og for e-handel gælder der andre momsregler – så bliver det for alvor kompliceret. Her kan gælde tysk eller dansk moms for transaktionen, da det kommer an på de såkaldte EU-leveringsgrænser.
Vi står gerne til rådighed med rådgivning omkring momsproblematikken.