I Tyskland er der fuldt fradrag for momsen og 70 pct. fradrag for udgiften.
Inviterer en tysk skattemæssigt registreret virksomhed forretningsforbindelser ud at spise, kan virksomheden fratrække hele købsmomsen og 70 pct. af regningsbeløbet som driftsudgift. Men det gælder kun for invitationer for forretningsforbindelser og ikke for medarbejderen.
Forudsætningen er, at der foreligger en kvittering fra restauranten udstedt til virksomheden. På kvitteringen skal bl.a. angives anledningen og deltagerne. Hvis regningsbeløbet netto er lavere end 250 € (inden den 1.1.2017 150 €), er en enkelt momskvittering tilstrækkeligt for at få købsmomsen retur. Til regningsbeløbet hører også alle udgifter i denne forbindelse (f.eks. drikkepenge, garderobe osv.).
Men pas på, beløbet skal være rimeligt.