Nu er det jul igen og dermed tid for juletræssalget. I Tyskland gælder flere momssatser: den almindelige momssats på 19 % og den reducerede på fødevarer på 7 %. I andet halvår af 2020 er begge nedsat til 16 % hhv. 5 % for at styrke konjunkturerne. Men momsen på juletræer er lidt af et juleeventyr med karakter af molbohistorie.

Et juletræ er et juletræ – skulle man mene – og i Danmark momses det med 25 % – eller måske med jysk moms. Men set fra de tyske skattemyndigheders side er det ikke så ligetil endda:

  • Køber man et kunstigt eller et pyntet juletræ er momsen 16 % i 2020 – fra 1.1.2021 igen 19 %. Køber man et upyntet træ, er momsen kun 5 %, når træet er vokset ”artgerecht”, dvs. som et almindeligt planteprodukt.
  • Køber man sit sendebud fra skovens dyb hos en tysk landmand, ser det helt anderledes ud. Tyske landmænd kan momse med en standardmoms for landbrugsvarer, en såkaldt ”pauschalierte Umsatzsteuer”. Og nu bliver det kompliceret: Har træet stået i skoven, hvor det voksede frit, er momsen 5,5 %. Men hvis det derimod har stået i en plantage i kultiverede omgivelser, skal det momses med 10,7 %.
  • Sælger landmanden færre end 140 juletræer om året, eller hvis han har opnået en momspligtig omsætning på under 22.000 € i 2020 eller 17.500 € i årene før og ikke kan regne med en prognosticeret momspligtig omsætning på mere end 50.000 € i det løbende kalenderår, så kan landmanden sælge juletræet momsfrit…

Ikke kompliceret nok? Så er der også de særlige momsregler for brugte juletræer med differencemoms, for eksport-juletræssalg til udlandet (EU-udland eller tredjeland) eller til Nato-soldater, der er stationeret i Tyskland.

Vi ønsker alle en rigtig GLÆDELIG JUL!