Fra den 1. januar 2021 vender Tyskland tilbage til sine egentlige momssatser: 19 % normal momssats og 7 % for fødevarer, bøger og tidsskrifter.

Men er alting som før? Nej! Det er fortsat lidt kompliceret. Vær opmærksom på følgende:

Det kommer an på tidspunktet for overdragelsen/ydelsen. Når en vare overdrages inden 31.12.2020, gælder den nedsatte momssats. Overdrages varen/ydelsen efter den 1.1.2021, gælder de egentlige momssatser. Ikke datoen på fakturaen, men datoen for ydelsen er afgørende.

For faste tilbagevendende ydelser/leverancer (tysk ”Dauerleistung”) gælder: Når ydelsen/leverancen kan opdeles – f.eks. husleje, leasing, telefon osv. – gælder den nedsatte momssats i perioden frem til 31.12.2020. Fra den 1.1.2021 skal der igen udstedes faktura med den oprindelige momssats.

For delbare ydelser, f.eks. byggeri, kommer det an på overdragelsen af ydelsen. Hvis ydelsen objektivt set kan deles i en ydelse/delleverance, der er udført før 31.12.2020, så kan der for denne del udstedes en faktura med 16 % moms. Delleverancer der overdrages fra 01.01.2021 skal momses med 19%. Se iøvrigt vores tidligere artikel om dette HER 

Gavekort, tilgodesedler osv.: Her gælder den momssats, der gælder på tidspunktet for afhentningen af varen.

Særligt for restauranter osv.: Fra 1.1.2021 til 30.6.2021 gælder 7 % også for mad ud af huset, men 19 % på drikkevarer. På bon/kvitteringen skal momssatserne splittes op.

Spørg DanTaxLegal.