Når en udenlandsk virksomhed hjemmehørende i udlandet udfører momspligtige leverancer i Tyskland, er leverancerne momspligtige i Tyskland. Heri adskiller de sig ikke fra de indenlandske tyske virksomheder.
En virksomhed er udenlandsk, når den hverken har hjemsted, forretningsledelse eller en filial i Tyskland.
For den omsætning, der er momspligtig i Tyskland, skal også en udenlandsk virksomhed uden hjemsted i indlandet indberette og betale tysk moms samt aflevere tyske momsangivelser til det respektive tyske skattekontor (Finanzamt). De første 18 måneder skal der afleveres momsangivelser månedligt. Først derefter er det muligt at aflevere enten kvartalsvis eller årligt. Det retter sig efter omsætningen i det forløbne kalenderår.
I hvert tilfælde er det nødvendigt at blive momsregistreret ved det respektive tyske skattekontor. 
Ansøgning skal stilles på en officiel blanket til skattekontoret. Når den udenlandske virksomhed ikke har et driftssted i Tyskland, er virksomheden ikke forpligtet til bogføring og årsregnskab i Tyskland. Dog bør det i hvert tilfælde undersøges, om det fortsat blot drejer sig om momspligtig omsætning, eller om der foreligger et driftssted i Tyskland med deraf resulterende skattepligt.
DanTaxLegal har mangeårig erfaring i assistance til danske virksomheder i Tyskland.