Nedsættelse af tysk grundskat, når udlejning ikke lykkes: Har du mistet huslejeindtægter i Tyskland i 2013? Læs, hvordan du sparer skat.
Udlejning i Tyskland. Udlejere af fast ejendom kan få nedsat grundskatten i Tyskland (”Grundsteuer”). Har du mistet huslejeindtægter, kan skatten efter godkendt ansøgning sænkes eller eftergives helt. Forudsætning: ansøgning inden 31.3. i det følgende år samt dokumentation for manglende lejeindtægter.
Forudsætning er en ansøgning til skattevæsenet i Tyskland og efterfølgende dokumentation af forholdene: Er huslejen faldet med mere end 50 pct. af årsager, som ejeren ikke er ansvarlig for, kan Grundsteuer sænkes med 25 pct. Hvis huslejen er faldet med 100 pct., kan skatten eftergives med 50 pct.
De tyske skattemyndigheder kontrollerer, at forholdene de facto ikke er selvforskyldte: Udlejeren må ikke være ansvarlig for, at lejligheden står tom. Det kontrolleres, om lejen svarer til det almindelige lejeniveau på stedet. Man må ikke forhøje huslejen på en sådan måde, at ingen er seriøst interesseret i at leje den. Lejligheden må heller ikke stå tom pga. ombygning eller renovering, for dette anses for forhold, som udlejeren selv er ansvarlig for. Derimod godkendes tab pga. brand, lynnedslag, vandskade eller lign. Forsøg på udlejning skal dokumenteres f.eks. ved annoncer eller aftale med mægler.
DanTaxLegal hjælper med din ansøgning.