Vores traditionelle efterårsseminar i Danmark for virksomheder og investorer bl.a. om ansættelse, arbejdsret og løn i Tyskland; regnskab og bogføring; skatte og afgifter; generelt skattenyt og cases.

Programmet for dagen:

 • Ansættelse, arbejdsret og løn i Tyskland
 • Nyt vedr. udstationering og social sikring
 • Lønafgifter: Danmark vs. Tyskland – vi sammenligner belastningen
 • New Work – arbejdsret og forskellige
  arbejdsmodeller
 • Regnskab og bogføring
 • Dokumentation og procesbeskrivelse – nye retskrav vedr. it-arkivering
 • Faldgruber ved likvidation af et GmbH
 • Nyt vedr. transfer pricing, fast driftssted
 • Skatter og afgifter
 • Nye regler for online-shops (moms)
 • Endeligt driftstab (selskabsskat)
 • Anpartshaveres konkurs (RETT)
 • Generelt skattenyt og cases – blandt andet om: dobbeltbeskatningsoverenskomsten, moms/quick fixes – kildeskat og forhøjede diæter – henstand med skat ifm. salgsavance – særlig afskrivning af boligbyggeri – ejerskifteafgift ved salg af anparter/fast ejendom – skærpede bøder – boafgift m.m.