Tilskud: Ca. 9 mia kr. venter. Elbiler i Tyskland. Fradrag og skatteregler tilbagevirkende fra 1.1.2016. Der gives 4000 € købspræmie til køb af en ny elbil og 3000 € til en hybridbil. Prisen må maks. være 60.000 €. Elbiler er i 10 år fra anskaffelsen fri for den tyske vægtafgift. Det er skattefrit for medarbejdere, når de gratis oplader deres private elektrobil på arbejdspladsen. Også benyttelsen af opladeren er skattefri. Når arbejdsgiveren overlader en oplader eller giver tilskud til installationen til den ansatte, kan dette standardbeskattes (lavt) med 25 %. 
Indtil 4. august 2016 var der modtaget 1791 og bevilget 812 ansøgninger. Helt nyt for tyske forhold, er at ansøgningen kan stilles elektronisk med upload af bilag.
Info@DanTaxLegal.dk