En ny EU-dom kan vende op og ned på hidtidig tysk beskatning af datterselskaber. EU-dom har i december 2017 bekræftet, at den tyske regel om udbytteskat strider mod moder-datter-direktivet og også mod etableringsfriheden.
Tyskland har ikke refunderet udbytteskat, når der blev betalt dividende til et dansk moderselskab, der var kvalificeret som holdingselskab. EU-domstolen er nu af den opfattelse, at det skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde, om der foreligger ”rimelige” økonomiske årsager til denne holdingkonstruktion. Hvis ja, har Tyskland ikke ret til at afvise ansøgning om refundering af den tilsvarende tyske udbytteskat.
EU-dommen vedrører en gammel regel. Men det antages, at den kommer til det samme resultat mht. den nuværende regel. EU-dommen er meget ny, og konsekvenserne er ikke afsluttende vurderet endnu. DanTaxLegal holder dig orienteret vedr. denne problematik.