Fra 1.1.2019 gælder Verpackungsgesetz i Tyskland. Den nye tyske lov om emballage er vigtig for online-salg til Tyskland.
Den gælder for al emballage „der typisk ender hos slutforbrugere som affald“, siger loven. Allerede det første salg til Tyskland skal registreres i det nye LUCID-register. For loven har ingen bagatelgrænse.
Desuden skal der indberettes et årligt regnskab over art og mængde, f.eks. glas, papir og „andre stoffer“ (plastik, andet kunststof, dåser osv.). Indberetningen skal bekræftes af tysk revisor (Steuerberater) – et område, som DanTaxLegal gerne informerer om.
Vi behandler dette emne nærmere i vores newsletter 01/2019.