Den 1.9.2015 indførte Tyskland nye regler for deling af skilsmissebo i Tyskland.
Reglerne gælder også for danskere, der skal skilles efter tysk ret.
Et eksempel:
En dansker bor og arbejder i Tyskland, bliver gift med en tysker, skal skilles. Bliver dybt forundret, fordi hans tyske pension skal deles med ægtefællen.
Hvis en af ægtefællerne ejer en virksomhed, skal værdien af denne deles med den anden ægtefælle og værdiansættes / vurderes efter tysk ret. Det kan være kompliceret.
Efter de nye regler deles også ægtefællernes samtlige pensioner (private og offentlige). F.eks. skal den, der har krav på en pension fra firmaet („Betriebsrente“) meddele den til skilsmissedomstolen. Derpå bliver den delt. Ægtefællen får en egen pensionskonto med egne krav. Det gælder også for private pensionsordninger (f.eks. „Riester Rente“) og livsforsikringer på pensionsbasis.
Når formuen skal gøres op, kan DanTaxLegal hjælpe. Vi kender de tyske vurderingsregler – og taler dansk.
DanTaxLegal arbejder gerne sammen med din advokat / Rechtsanwalt om det. info@DanTaxLegal.dk