Den, der giver ordre til en mægler, skal betale ham – men først, når lejekontrakten skrives under. Skattemæssigt kan udgiften fradrages.
Der er en ny lov om mæglersalær på trapperne i Tyskland. Den nye tyske mæglerlov bestemmer fra foråret 2015, at den, der bestiller en mægler, også skal betale ham. Den, der har indkomst fra udlejning, har skattefradrag for udgiften. Ved salg af udelukkende privat anvendt fast ejendom er der ikke skattefradrag for mæglersalæret, fordi der ikke har været skattepligtige indtægter. En tysk skattepligtig lønmodtager, der har dobbelt husførelse eller må flytte pga. sit arbejde, kan fradrage det af ham betalte mæglersalær som flytteomkostninger. Men ellers er de nye regler sådan, at lejeren ikke skal betale mægleren.
Den tyske regering har aftalt i sin koalitionsaftale „at sørge for gode boliger, der kan betales”. Den nye lov indfører „Bestellerprinzip“. Det betyder, at når der tilbydes en lejlighed til udlejning, skal udlejeren betale mæglersalæret. Overtrædelser af loven fører til bøde og til, at overbetaling skal refunderes. Lovgiveren i Tyskland vil aflaste lejerne, der hidtil kunne blive præsenteret for høje omkostninger. En lejer skal kun betale salæret, når han udtrykkeligt giver ordre til en mægler. Når mægleren allerede havde tilbuddet på en lejlighed i sin ordrebeholdning, når lejeren søger en bolig, er udlejeren forpligtet til at betale mæglersalæret.
Tyskland indfører samtidig en ”Mietbremse” for lejeforhøjelser, således at mæglersalæret ikke bare kan blive lagt oveni huslejen, og lejeren alligevel kommer til at betale gildet. Lejen må i områder med såkaldt „anspændt boligmarked“ kun stige med maksimalt 10 pct. over den ”lokalt sædvanlige husleje”. Men netop dette hersker der p.t. stor politisk uoverensstemmelse om. Politikerne kan ikke enes om, hvor disse områder findes. Loven forventes at gælde fra begyndelsen af 2015 og begrænses til 2020.
Husk, at en tysk mægler ikke skal have nogen uddannelse eller statsautorisation, blot en tilladelse jf. §34c Gewerbeordnung fra 1869.