Private skal kun betale mægler for lejebolig, når de har bestilt ham.
Er du ved at flytte til Tyskland og søger du en lejebolig, kan du tit blive overrasket over, at du skal betale salær til en mægler, du aldrig har set. Systemet i Tyskland er sådan, at den mægler, der har en lejlighed på hånden, kan forlange sig betalt for det. Men reglerne er ved at blive ændret. Mæglerne er rasende, fordi de forventer at tabe indtægter. Men den nye mæglerlov i Tyskland blev vedtaget i forbundsrådet i Berlin den 27. marts 2015, og den forventes underskrevet af Forbundspræsident Gauck. Så fra juni 2015 gælder de nye regler som lov i Tyskland. De nye regler betyder, at lejere ikke betaler mæglerhonorar for deres private lejebolig. Honoraret til mægleren skal være udlejerens sag. For fremtiden er det ikke tilladt at kræve salær fra lejeren – med mindre han har bestilt mægleren. Det er heller ikke tilladt at omgå loven ved at hæve huslejen pga. mæglersalæret. Det kan i dag blive en dyr sag for private at bestille en ejendomsmægler til en lejebolig. Det ændrer Tyskland, så kun en privat lejer, der giver ordre til en mægler, selv skal betale denne. Den, der søger lejebolig i Tyskland, skal stadigvæk betale kaution til sin udlejer og muligvis ”Ablöse” for dele af indboet, hvis det overtages. Samtidig kunne han hidtil opleve, at der optræder en mægler, der forlanger formidlingsgebyr / honorar. Der var store forskelle på provisionen i Tyskland. Loven tilladte højest to måneders husleje inkl. tysk moms – altså maksimum 2,38 måneders husleje.
For erhvervsdrivende i Tyskland gælder de gamle regler stadigvæk: Dem, der giver ordre til en ejendomsmægler om erhvervslokaler (leje, køb eller salg), skal betale ham. Her gælder forskellige satser og regler alt efter den ordre, der underskrives. Det forventes, at erhvervsdrivende selv kan tage vare på deres rettigheder. De nye regler skal beskytte private for de nuværende tilstande.
Den politiske vilje er til stede i Bundestag i Berlin, og loven forventes underskrevet af tyskernes Forbundspræsident Gauck i juni 2015. Organisationerne for de tyske mæglere har protesteret voldsomt mod loven. De mener, at loven er et indgreb i aftalefriheden og vil føre til ruin for mange mæglerforretninger over hele Tyskland. Men regeringen har meldt ud, at forbrugerbeskyttelsen er mere vigtig.