Fra 1.1.2020 stiger diætsatserne for Tyskland. De gælder for tyske medarbejdere for rejser for den tyske arbejdsgiver. Hvis der betales mere til den ansatte, gælder den overstigende betaling som skattepligtig løn.
Det tyske system regner ud fra en særlig dags-regel. Beregningen starter ved midnat.
Indland (= Tyskland)

Fravær

Standardsats til 2019

Standardsats fra 2020

Mellem 8 og 24 timer

12 Euro

14 Euro

Af- og hjemrejsedag

12 Euro

14 Euro

24 timer (hele dagen)

24 Euro

28 Euro

Udland (= ikke Tyskland)
Tabellen over udlandsdiæter er også fornyet per 1.1.2020. Men der er ingen ændringer for rejser til Danmark og de nordiske lande. Der gælder uforandret:
Danmark:

Fravær

Standardsats til 2019

Standardsats fra 2020

Mellem 8 og 24 timer

39 Euro

39 Euro

Af- og hjemrejsedag

39 Euro

39 Euro

24 timer (hele dagen)

58 Euro

58 Euro

For Norge hhv. Sverige gælder de flg. takster fortsat for 2020:
Norge 80 og 53 Euro
Sverige 50 og 33 Euro
DanTaxLegal dansktalende lønafdeling klarer også den korrekte afregning og indberetning for dit tyske firma.