EEG-novelle. To ændringer skal med tilbagevirkende kraft fra 01.01.2021 motivere de tyske kommunalbestyrelser til at tillade flere vindmøller og solcelleparker. I den senere tid har flere vindmølleprojekter været i modvind hos kommunalbestyrelserne. Hidtil manglede det økonomiske incitament ofte hos kommunerne til at give de relevante tilladelser, da de fik en lav andel af skatten. Det laver to tiltag i den nye EEG-novelle om på, der blev vedtaget i slutningen af maj 2021.

Det er nu også op til projektudbyderne at gøre det mere attraktivt for kommunerne at give grønt lys til projekterne. Siden 1. januar 2021 kan projektudbyderne tilbyde kommunerne hvor projektet udføres 0,02 €/kW-time. Loven lægger dog udelukkende op til muligheden for at komme med et sådant tilbud – der er ikke tale om et lovkrav, og det er op til de enkelte kommuner, hvordan det rent praktisk omsættes i diverse lokalplanvedtægter osv. Ordningen kan dog være med til at fremme projekter med vindmøller og solcelleparker i Tyskland.

En anden ændring forventes ligeledes at gøre nye vindmølle- og solcelleprojekter mere attraktive for kommunerne. Fremover modtager kommunen, hvor projektet realiseres, 90% af den tyske kommunale erhvervsskat (”Gewerbesteuer”), og kun 10% går til den kommune, hvor selskabets administration ligger. Denne motivation forbedrer skatteindtægterne for de kommuner, hvor vindmøllerne fysisk står (”Standortgemeinden”); de fik hidtil 70% af skatteindtægten.

To tiltag, der tilstræber at opretholde og forstærke incitamentet til fortsat at etablere grøn energi i de enkelte kommuner.

Spørg DanTaxLegal – vi har årelang erfaring med vindmøller og solcelleparker i Tyskland .