Den nye ordning betyder, at nystartede virksomheder stadigvæk skal registreres som momspligtige virksomheder, men som en forsøgsordning i perioden 2021-2026 udsættes pligten til månedlig momsindberetning for nystartede virksomheder. Det betyder ikke, at momsafregning afskaffes for disse – i stedet for indføres en særlig ordning:

  • I det første år afhænger perioden for momsindberetning af den planlagte omsætning for dette første år. Det vil sige at nye virksomheder i det første år ikke generelt skal aflevere en månedlig momsindberetning, det kan også være kvartalsvis.
  • Den løbende moms i etableringsåret er afgørende for momsen året efter. For det følgende år omregnes momsbeløbet i etableringsåret til et fiktivt beløb for et helt år. Her går man principielt ud fra kvartalsvis momsindberetning; udgør momstilsvaret i det første år mere end 7.500 €, skal der indberettes månedligt.

Hidtil skulle opstartsvirksomheder i Tyskland indberette moms månedligt i de to første år. Først derefter kunne der skiftes til kvartalsvis eller årlig indberetning.

Det er fortsat muligt frivilligt at indberette moms månedligt, hvis der forventes et momstilsvar i etableringsåret på mere end EUR 7.500. Det kan være en fordel for de nyopstartede virksomheder, der i opstartsfasen kan have megen købsmoms.