Danmark planlægger fra 1.1.2020 at forhøje bo- og arveafgiften for virksomheder til 15% (se eksempelvis artikel i Børsen 17.9.2019). I Tyskland er der ingen planer om at forandre de eksisterende (lave) gave- og arveafgifter.
!!! Vær opmærksom på, at forandringer i Danmark kan have konsekvenser i Tyskland.
Har du virksomhed eller selskab i Tyskland – fx inden for fast ejendom – og planlægger du gave eller arv? For at overholde fristen i Danmark skal du muligvis tage hensyn til de formelle krav til ejerskifte i Tyskland; alting går lidt langsommere her. Der skal eventuelt overholdes en procedure med notar; en beslutning i et selskab skal måske offentliggøres, før den er gyldig. Eller der kan være andre ting, der skal overholdes, som du ikke lige tænker på.
I øvrigt kan der være forskelle i Danmarks og Tysklands måde at behandle gave og arv på.
Alt sammen ting, som du bør drøfte med din danske revisor/advokat og DanTaxLegal – inden du handler.