Selvangivelser:
NYT: Ingen mulighed for nedsættelse ved ”god opførsel”. Fra 2020 er der intet spillerum. Gælder for indkomstskat, selskabsskat, erhvervsskat og den årlige momsindberetning. Sagsbehandlere hos Finanzamt kan ikke give ”rabat”. Ved for sen aflevering skal der betales et moragebyr. Moragebyret, et såkaldt ”Verspätungszuschlag”, er på 0,25 % af den skat, der skulle have været betalt, dog mindst 25 € for hver påbegyndt måned efter den måned, hvor rettidig betaling skulle have fundet sted. Gebyret kan højest være på 25.000 €. Moragebyret opkræves automatisk 14 måneder efter, at selvangivelsen skulle have været afleveret.
Der er kun følgende undtagelser:

  • Skatten er € 0
  • Aftale om fristforlængelse og aflevering inden for denne frist

Gammel ret gælder stadigvæk for selvangivelser, der skulle have været afleveret mellem 31.7.2019 og 29.02.2020. Her kan Finanzamt efter eget skøn give ”rabat ved god opførsel”.
Indberetning af moms eller A-skat
Forsinket aflevering af den månedlige eller kvartalsvise momsindberetning eller indberetning af A-skat kan medføre bøde. Skattevæsenet har her et vist spillerum/valgmulighed.
Hvordan udviser man ”god opførsel”? Den foreligger, når den skattepligtige hidtil aldrig har givet anledning til forsinkelse eller moragebyrer og altid har betalt og indberettet alle skatter korrekt. Sådan som det sig hør og bør for en god skatteborger…