Beløbsgrænsen for småaktiver/straksafskrivninger hæves den 1. januar 2018 fra netto 410 til 800 EUR (ca. 6.000 DKK). Hvis en virksomhed ikke benytter det, medfører det korrektur og efterskat.
Den 1. januar 2018 hæves beløbsgrænsen fra 410 til 800 EUR (ca. 6.000 DKK). Anskaffelse af aktiver med højere nettopris afskrives i henhold til de tyske afskrivningstabeller. De foreskriver lange afskrivningsperioder, oftest på 5 år eller længere; for eksempel skal inventar og kontormøbler afskrives over 10 år, og aktiverne skal optages i en fortegnelse. Hvis en virksomhed ikke holder sig til denne overgrænse, anerkendes afskrivningen ikke. I så fald er årsregnskabet på dette punkt ikke korrekt, og afskrivningen af det forkert afskrevne aktiv skal korrigeres.
Fra 1. januar 2018 bliver det muligt at straksafskrive eksempelvis værktøj, bærbare og computere, der kan købes under beløbsgrænsen i Tyskland. Men er en nyanskaffelse bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, kan straksafskrivning ikke finde sted – ligesom i Danmark.
De aktuelle danske regler for småaktiver/straksafskrivning er:
i 2017 13.200 DKK (ca. 1.760 EUR)
i 2016 12.800 DKK (ca. 1.720 EUR).
Tyskland har altid haft en lavere grænse end Danmark– fra 2008 var den på 150 EUR og siden 2010 på 410 EUR (ca. 3.075 DKK). Erhvervsorganisationerne synes, at det er godt, fordi højere straksafskrivninger hurtigere kan forbedre en virksomheds resultat.