Regeringen har den 14. 12. 2016 fremsat lovforslag  om kildeartsbegrænsning af underskud fra personers investering i såkaldte 10-mandsprojekter. Dette vil betyde, at underskud fra investering i disse projekter ikke længere kan anvendes til at nedbringe skatten af anden indkomst, herunder  lønindkomst.
Investering i fx vindmøller (evt. i Tyskland) i K/S form har tidligere ofte været anvendt som skatteregulering. Ved anskaffelsen i slutningen af et regnskabsår kunne der alligevel foretages afskrivninger for et helt år. Derved blev der ”produceret” et skattemæssigt underskud, der således kunne modregnes i anden højtbeskattet indtægt.
Begrænsningen gælder kun 10-mands-selskaber, hvor følgende forudsætninger skal være opfyldte:
1. Virksomheden drives gennem et skattemæssigt transparent selskab, fx K/S.
2. Personen, som har foretaget investeringen, deltager ikke i væsentligt omfang i virksomhedens drift – mindre end 50 timer om måneden.
3. Personen hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. Det betyder fx, at kildeartsbegrænsningen ikke gælder for investeringer via I/S.
Hvis lovforslaget bliver vedtaget, bortfalder der en del af det skattemæssige incitament til at investere i 10-mands-selskaber. Dette vil berøre investeringer i vindmøller, solcelleanlæg og fast ejendom i Tyskland.