Minijobs blev i sin tid indført som en nem og enkel aflønning for beskæftigelse med få timer og for at komme sort arbejde til livs. Den ansatte må p.t. højest få en løn på 450 € / måned og skal ikke aflevere selvangivelse. Arbejdsgiveren skal sørge for indberetning til den særlige myndighed og betale ca. maks. 135 € / måned i skat og sociale afgifter.
P.t. findes der ca. 7 mio.(!) minijobbere i Tyskland, og en del af dem arbejder i realiteten mere og får resten af lønnen sort. Derfor har de tyske myndigheder nu indført omfattende kontrol. Her er nogle af konsekvenserne:
Pligt til dokumentation af indberetning efter mindstelønsloven
Dokumentationspligt efter mindstelønsloven har eksisteret siden 2015. DanTaxLegal kan konstatere, at myndighederne i 2020 har rettet ekstra ind på kontrollen af ”pligt til dokumentation af indberetning efter mindstelønsloven”.
Der skal derfor også føres timesedler for den ansatte i et minijob, dvs. over hvornår og hvor længe den ansatte har arbejdet. Det krav er måske nemt nok at opfylde i en ordrestyret produktion eller inden for håndværksbranchen, hvor der udfyldes timesedler for hver ordre eller hver byggeplads. Men hvis det drejer sig om en medarbejder, der uge efter uge udfører det samme arbejde, f.eks. en kontorassistent eller en rengøringsassistent, bliver dokumentationspligten mange gange ikke overholdt.
To års opbevaringspligt for dokumentationen (timesedler)
Inden for alle brancher gælder en toårig opbevaringspligt. Konsekvensen ved misligholdelse er bøder til arbejdsgiveren på op til 500.000 € (ca. 3.500.000 DKK).
Brancherne, der især bliver kontrolleret, er:

  • Byggeri
  • Gastronomi og hotel
  • Personbefordring, spedition, transport og logistik
  • Teltholdere
  • Rengøring
  • Skovbrug
  • Kødindustrien
  • Opbygning af messer og udstillinger

Anbefaling -> 6 års opbevaring af timesedler
DanTaxLegal anbefaler dog at opbevare dokumentation og timesedler i 6 år for at være på den sikre side mht. myndighedernes kontrol. OBS! -> En lønkontrol i Tyskland finder typisk sted 4-5 år senere, og da kræves der dokumentation for de forgangne perioder.
Ikke længere minijob, men normal beskæftigelse
Og endnu værre end bøden kan de økonomiske konsekvenser blive! Hvis der mangler dokumentation, kan arbejdstiden skønnes. Og her tillader loven at skønne arbejdstiden til 20 timer ugentligt! Når den skønnes til 20 timer, foreligger der ikke længere et minijob, men en ”almindelig” beskæftigelse, som arbejdsgiveren skal indberette tysk A-skat og social sikring for. Og dermed bliver det en dyr udgift for arbejdsgiveren, når der oveni den aftalte løn skal betales 22 % sociale afgifter – og arbejdsgiveren skal administrere mere.
Skat og social sikring Tyskland: HUSK, at arbejdstimer for minijobbere skal angives i arbejdskontrakten
Fra 2019 gælder der nye regler for minijobbere. Skattemyndighederne kontrollerer disse skarpt fra 2020. En tysk virksomhed, der beskæftiger såkaldte minijobbere (”geringfügig Beschäftigte”) skal huske at aftale og fastholde arbejdstimer i kontrakten – ligesom for en ”almindelig” fuldtidskontrakt. Udelades det i arbejdskontrakten, gælder der en lovbestemt fiktion, at der blev aftalt 20 timer om ugen! Der skal betales afgifter på dette beregningsgrundlag uafhængigt af, hvor meget medarbejderen i realiteten har arbejdet (= beskatning af ”Phantomlohn”)!
Fra 1.1.2020 blev mindstelønnen forhøjet til 9,35 € + sociale bidrag. Dette skal også beregnes på ny og fastholdes i arbejdskontrakten – den aftalte arbejdstid med den øgede timeløn, så de ændrede forhold stadigvæk kan ”rumme” det aftalte antal timer til den nye timesats og ikke fører til skattepligt og socialforsikringsafgifter.
DanTaxLegal anbefaler at overholde kravene til dokumentation.