Vigtigt for selskabsdeltagere vindmøller/fast ejendom. Skattefradrag for renteudgifter nu kun muligt i ét land. Ny tysk lov hindrer dobbelt fradrag i to lande: ”Udgifter må ikke fradrages som særlige driftsudgifter (”Sonderbetriebsausgaben”), når de samtidig formindsker det skattepligtige grundlag i et andet land.” Det har betydning for f.eks. renteudgifter. Hidtil fik deltagere i tyske selskaber (vind eller fast ejendom) fradrag for deres personlige udgifter til f.eks. låntagning. Det var endda muligt at gøre det i begge lande; i hjemlandet Danmark og i driftslandet Tyskland.
Det er slut fra 1.1.2017, fordi indførelsen af BEPS i EU betyder, at fradrag kun kan gøres gældende i Tyskland, hvis det dokumenteres, at dette ikke blev fradraget i Danmark også. Dermed har EU-lovgivningen nu direkte betydning i Tyskland og Danmark.
Det er en vigtig ændring, som DanTaxLegal gerne diskuterer med dig og din danske revisor. Her har du måske behov for ny planlægning.