DanTaxLegal har anlagt sag mod Bundesagentur für Arbeit for i alt 25 klienter, fordi disse virksomheder med sæde i Danmark og personale i Tyskland ikke får Kug (dagpenge under fordeling). Nu har en afdeling af Sozialgericht Nürnberg afvist en første klage med den begrundelse, at vi ikke skulle have ansøgt om Kug ved Arbeitsagentur Kiel, men derimod i München, hvor den pågældende medarbejder bor! Det er mildt sagt overraskende, fordi der ikke findes nogen lovbestemmelse om, hvor udenlandske virksomheder skal ansøge om Kug. Vi fik endda at vide i starten, at vi skulle ansøge i Kiel, og Arbeitsagentur Kiel har i 8 måneder truffet flere end 100 afgørelser uden den mindste tvivl om kompetencen!

Selvfølgelig har vi påklaget kendelsen. Samtidig har vi indgivet en klage til EU-Kommissionen. Bundesagentur er af den opfattelse, at kun virksomheder med fast driftssted i Tyskland kan få Kug – en åbenlys misligholdelse af EU-retten!

Vi er bekendt med, at et kæmpestort antal udenlandske virksomheder har påklaget disse afgørelser. Derfor er det klart, at vi viderefører sagen.