De tyske skattemyndigheder vil gøre en målrettet indsats for at begrænse momsbedrageri inden for e-handel, som er blevet et betydeligt problem. Tyskland indfører derfor fra januar 2019 meldepligt og solidarisk hæftelse for elektroniske markedspladser. De nye regler betyder, at den, der driver en webshop, skal dokumentere og rapportere bestemte data på sine kunder til myndighederne. Desuden indføres der solidarisk hæftelse for kundernes e-handel. Det økonomiske ansvar for kundernes moms på webshoppen kan kun undgås, når webshoppen udelukker kunder, der ikke opfylder deres momsforpligtelser. Dette gælder både B2C og B2B.
DanTaxLegal rådgiver vedr. moms og international e-handel og belyser gerne, hvad denne lovændring potentielt betyder for din e-handelsvirksomhed.