Skattedomstolen i Düsseldorf gav en lærer ret til fradrag for 50% af udgifterne til en „skolehund“. Hunden er lærerens private hund. Den er specielt uddannet og ledsager læreren i undervisningen i skolen hver dag. Skolen reklamerer med såkaldt „dyreunderstøttet pædagogik“ og et særligt „skolehundekoncept“.
Dommerne gav læreren ret til fradrag af halvdelen af udgifterne. Læreren mente, at der ligesom for en politihund burde være fuldt fradrag. Det gav dommerne hende ikke ret i, fordi en politihund ejes af staten og blot er udlånt til hundeføreren. Skolehunden derimod bruges kun på arbejde og ikke uden for skoletiden.
Dommen er anket til højeste skattedomstol i Tyskland BFH-Az.: VI R 52/18.
…. Den er god nok 🙂