Der er fortsat et stort investeringspotentiale i Tysklands energisektor.

”Energiewende” er det stående begreb i Tyskland for omstillingen af energiforsyningen hen mod væsentligt mere bæredygtig energi.

I mange år var vindenergien klart dominerende inden for den alternative, grønne energi, men solcelleanlæggene vinder for alvor frem. Som rejsende i Tyskland kan man tydeligt se det: Langs motor- og hovedveje vokser solarparkerne frem. Det kan også mærkes på Tysklands energistatus for 2021.

Solar- foran vindprojekter i Slesvig-Holsten. 

I 2021 blev el-produktionen fra solcelleanlæg femdoblet i den nordligste tyske delstat. For første gang steg ydelserne inden for solar mere end vindenergien i Slesvig-Holsten. Solcelleanlæggene producerede 176 MW og vindkraften 139 MW. Til sammenligning producerede biogasanlæg/kraftvarmeværker blot 44 MW.

Væksten på alle tre områder – vind, sol og biogas – er højere end året før.

Det passer fint med regeringens plan om at øge investeringen i bæredygtig energi i Tyskland: Støtten til nye projekter skal øges og tilladelser gives hurtigere, samtidig med at administrationen bliver mere smidig.

DanTaxLegal assisterer ved alle skatterelaterede spørgsmål omkring dine energiprojekter i Tyskland.