Dokumentation for indbetaling af indskud i selskaber bør opbevares ”til evig tid”. De tyske skattemyndigheder anerkender ikke f.eks. omkostninger og indbetaling af indskud, hvis der ikke er tilstrækkeligt bevis med tilsvarende originalbilag.
Det kan betyde efterbetaling af skat med tillæg af renter på 6 % om året.
Regnskabsbilag skal opbevares i henhold til § 147 den tyske rammelov om skatter (”Abgabenordnung”).
Derfor skal man ikke smide bilag væk for tidligt og overholde fristerne for opbevaring.
10-årig opbevaringspligt:

  • regnskabsbøger, journaler, konti og fortegnelser 
  • inventarfortegnelser, lagerlister, årsregnskaber, beretninger, åbningsbalancer 
  • bogføringsbilag (f.eks. fakturaer, meddelelser, årsopgørelser, betalingsbilag, afregning af rejseudgifter, repræsentationsbilag, kontoudtog, lønlister).

6-årig opbevaringspligt (gælder også for elektronisk korrespondance som f.eks. e-mails og online-fakturaer):

  • modtaget forretnings- og handelskorrespondance 
  • kopier af afsendt forretnings- og handelskorrespondance 
  • andre dokumenter, som er væsentlige for beskatningen (f.eks. eksport- og importbilag, købs- og salgsordre, forsendelses- og fragtbilag, låneoplysninger, lejekontrakter, forsikringspolicer) samt forretningskorrespondance.

Fristen for opbevaringen begynder med afslutning af det pågældende regnskabsår.
Det er vigtigt at efterkomme opbevaringsforpligtelsen for at overholde de grundlæggende regnskabsprincipper.
Vær opmærksom på, at reglerne om opbevaring også gælder for dattervirksomheder og virksomheder, der har deres bogholderi i udlandet. Myndighedernes tilladelse til bogføring i udlandet vedrører kun den elektroniske del.
Tyske virksomheder må kun med tilladelse opbevare bogføringsbilag i udlandet.
DanTaxLegal står altid gerne til rådighed, hvis du vil vide mere!