Reglerne vedrørende momsfrie EU-leverancer skærpes per 1.1.2020 (art. 138, EU-direktivet).
EU-rådet for økonomi og finansiering (ECOFIN-Rat eller EU-Finanzministerrat) besluttede den 4.12.2018 at indføre de såkaldte ”Quick Fixes” fra og med den 1.1.2020. Med ”Quick Fixes” for EU-leverancer bliver erhververens korrekte moms-id-nummer i fremtiden et forpligtende krav for momsfriheden. Desuden er det en forudsætning, at leverancen indberettes til listesystemet. Hvis blot én af betingelserne ikke er opfyldt, er EU-leverancen momspligtig. Desuden strammes kravene til dokumentation mht. bilagene (bl.a. leveringsbekræftelser).
Det samme gælder for virksomhedens intra-company varebevægelser, dvs. fra virksomhedens eget lager i ét EU-land til eget lager i et andet EU-land.
Ovenstående har til følge, at erhververen skal være momsregistreret i bestemmelseslandet. Dette er en tvingende forudsætning for momsfriheden for EU-leverancer. En efterfølgende momsregistrering vil ikke være tilstrækkelig.