DanTaxLegal er specialiseret i internationale gave- og arvesager. Vi træder til i en gave- eller arvesag, når der er en arving på den anden side af grænsen.
Vi hjælper også, når det kommer an på specialviden i forbindelse med at planlægge gaver eller testamenter på den anden side af grænsen. Er der behov for sproglig eller faglig kompetence, så ring til os.
Kompetenceområder:

 • Rådgivning på dansk eller tysk
 • Rådgivning om beskatning af ægtefæller
 • Planlægning
 • Arveafgift
 • Bundgrænser
 • Gaveafgift
 • Faglig vurdering ("Gutachten")
 • Indberetning til myndigheder
 • Kontrolmeddelelser
 • Værdiansættelse af fast ejendom i Danmark og Tyskland er anderledes for arveafgiften
 • Samarbejde med familiens advokat eller revisor

Vores liv bliver mere og mere internationalt. Mennesker flytter mere end før fra land til land. De færreste tænker på, at arvelovene samt skatter og afgifter ændrer sig, når man bor i et fremmed land. Det er vigtigt at adskille arvelov (Erbrecht) og bo- og arveafgift (Erbschaftsteuer). For gave- og arveafgiften i Tyskland gælder „Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz“; i Danmark gælder ”Lov om afgift af dødsboer og gaver” også kaldet ”Boafgiftsloven”. De forskellige skatter og afgifter på et bo i begge lande kræver ligeledes, at arv og gave planlægges ved hjælp af grundig rådgivning. Den, der har børn eller forældre på den anden side af grænsen, bør før arv eller gave informere sig om den forskellige beskatning.