I Tyskland er der vedtaget nye regler for, hvor tit skattevæsenet kommer ud i virksomhederne for at foretage kontrol.

Tyske skattepligtige med erhvervsvirksomhed, selvstændige eller med f.eks. udlejningsindkomst eller indkomst over 500.000 € om året, udvælges med bestemte mellemrum til ekstraordinær skatterevision. Det er ikke, fordi skattemyndighederne har en bestemt virksomhed på sigtekornet, eller fordi en bestemt revisor står særligt i centrum. Når en virksomhed udvælges, skyldes det en rutine fra Finanzamt. Lovgrundlaget er den tyske rammelov om skat (§ 193 AO), der er fra 1919. Proceduren skal garantere en retfærdig beskatning.
Men pga. økonomien finder denne ekstraordinære skatterevision ikke sted hvert år. I et internt cirkulære fra de tyske skattemyndigheder opdeles virksomheder i størrelseskategorier, og store virksomheder kan hyppigt risikere besøg. Små virksomheder kan statistisk set regne med et besøg af skattemyndighederne hvert 38. år. Små og mellemstore virksomheder bliver normalt ikke kontrolleret hvert år.
Der er mulighed for at gennemføre permanent kontrol, men skattemyndighederne afgør i de fleste tilfælde, at det ikke er nødvendigt. Derimod bliver store virksomheder permanent revideret af det tyske skattevæsen. Finanzamt gennemfører løbende kontroller f.eks. ved de store automobilfabrikker i Tyskland.
DanTaxLegal assisterer gerne din virksomhed. Ring til DanTaxLegal. info@DanTaxLegal.dk