Fra den 1.1.2019 skal forplejning i Tyskland indberettes separat for hver medarbejder.
På den ansattes lønkonto og på den elektroniske oplysningsseddel skal arbejdsgiveren indberette data for sine tyske ansatte. Det gælder også for danske virksomheder med ansatte i Tyskland. Det er vigtigt at indberette, om den ansatte har modtaget bespisning af arbejdsgiveren eller af andre på foranledning af arbejdsgiveren (fx ifm. et seminar med frokost). Det er kun skattefrit, når forplejningen ikke har kostet mere end 60 €.