Skattepligt i Tyskland, hvis man sælger anparter i udenlandske kapitalselskaber? Hvad der umiddelbart lyder helt forkert, er alligevel korrekt.
Beskatning i Tyskland sker, hvis man direkte eller indirekte har anparter på mindst 1 % i et kapitalselskab, som igen direkte eller indirekte ejer en ejendom i Tyskland, og den faste ejendom i Tyskland har udgjort mere end 50 % af selskabets formue i mindst én dag inden for de sidste 365 dage inden salget af anparter.
Loven blev indført fra og med 01.01.2019 og gælder for alt salg efter den 31.12.2018.
Det er dog afgørende for beskatningen, hvem der sælger anparterne.

Sælger er en fysisk person:
Beskatningsgrundlaget i Tyskland er på 60 % af salgsavancen.
Om den tyske skat kan modregnes i den danske indkomstskat, skal afklares hos den danske revisor.

Sælger er et kapitalselskab:
Selvom salgsavancen i princippet er skattepligtig i Tyskland, findes der dog den undtagelse, at den behandles som skattefri. Dermed opstår der ingen skat i Tyskland.

Vær opmærksom på, at der hos et udenlandsk kapitalselskab kan opstå tysk skat ved salget af anparter.
OBS! Desuden kan ændringer i sammensætningen af anpartshavere muligvis også udløse
tinglysningsafgift.
Her 2 eksempler, der anskueliggør to forskellige situationer, når en fysisk person sælger:
Eksempel A “direkte salg”
Eksempel B “indirekte salg”