Den 31. december 2022 udløber de sidste overgangsperioder for registrering i det tyske ejerregister (Transparenzregister). På det tidspunkt skal navnlig de “reelle ejere” af alle tyske erhvervsdrivende interessentskaber (offene Handelsgesellschaften/oHG) også være registreret i ejerregisteret – også selv om selskabet er registreret i handelsregistret.

Fristen, der udløber den 31. december 2022, berører især kommanditselskaber (“KG”) og komplementarselskaber i den tyske retsform offene Handelsgesellschaft (“oHG”).

Uanset hvilken juridisk form et selskab har, skal alle ændringer vedrørende de “reelle ejere” straks meddeles med henblik på registrering i ejerregisteret. Sådanne registreringer skal bl.a. foretages, hvis oplysningerne om den registrerede “retmæssige ejers” person eller arten og omfanget af den retmæssige interesse i selskabet ændres, f.eks. fordi der sælges aktier i selskabet.

Vi henviser til yderligere oplysninger om det tyske ejerregister og pligt til registrering på vores website, især “REMINDER: Transparenzregister – det tyske ejerregister” af 1.6.2022 og artiklen “NYT – Transparenzregister. Registreringspligt for (næsten) alle i det tyske ejerregister” af 22.9.2021.

Kontakt gerne vores juridiske afdeling, hvis du har spørgsmål eller brug for assistance ifm. det tyske ejerregister.