Det tyske ejerregister ”Transparenzregister” er fra 2021 blevet et selvstændigt register, hvor alle kapitalejere skal registreres.

Da der idømmes meget høje bøder ved manglende registrering, gør vi endnu en gang opmærksom på vigtigheden af at blive registreret – det gælder også udenlandske (ikke-tyske) ejere af tyske selskaber.

Vi henviser derfor endnu en gang til vores tidligere artikel om emnet, klik her