Fra 2021 ophører de oprindelige støtteordninger fastlagt i den tyske lov om støtte til vedvarende energi (EEG) fra 2000. Dermed falder også subventionen af ca. 15.000 vindkraftanlæg væk i løbet af de næste 10 år – og for mange danske investorer med vindmøller i Tyskland dukker spørgsmålet op, hvad afvikling af anlægget koster, eller om der findes andre muligheder.

Hvad koster nedbrydning?

Firmaet P&J Windpower ApS, der er hjemmehørende både i Hinnerup (DK) og i Braderup i nærheden af Husum (Nordtyskland), har specialiseret sig i nedbrydning/genbrug/salg af brugte vindanlæg. Direktørerne Jan Martin Hansen og Michael Kristensen oplyser, at brugte dele fra vindanlæg for få år siden kunne sælges til en god pris på det internationale marked og derved kompensere udgifterne til nedbrydning, så der endda ofte var tale om et lille overskud, når alt var gjort op. Det er dog ikke så nemt længere, da andre lande lige så meget har brug for vindmølleanlæg med nyere dele for at være rentable.

På baggrund af den forventede ”nedbrydningsbølge” kommer der nu bevægelse i markedet for nedbrydningsfirmaer, og samtidig reguleres der stærkere. Nedbrydningen af vindkraftanlæg i Tyskland reguleres siden 17. Juli 2020 af DIN SPEC 4866, som skal sikre, at bestemte sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt ifm. nedbrydningen, og at der rent teknisk opnås en maksimal genbrugskvote.

På grundlag af de fastlagte krav er det også nemmere mere konkret at vurdere udgifterne til nedbrydning. Der skal tages hensyn til det anvendte materiale og mulighederne for genbrug, tilkørselsmuligheder fx med kran, nedbrydning af flere vindmøller på samme tidspunkt og samme sted. Alt efter kilde skønnes udgifterne at ligge på mellem 30.000 og 60.000 € pr. MW. De reelle omkostninger fås udelukkende via tilbud fra et specialiseret firma.

Hensættelse til nedbrydning i regnskabet

Det har hele tiden været et krav til regnskabet, at der skal foretages hensættelse til nedbrydning. Da omkostningerne som sagt har været vanskelige at vurdere, var det behæftet med stor usikkerhed, og beløbet blev ofte sat for lavt og havde næppe nogen betydning i regnskabet. Men nu udløber den økonomiske driftsperiode for mange tyske vindmøller ejet af danske investorer, og pludselig bliver hensættelsen vigtig.

Hensættelsen behandles forskelligt i skatteretlig og handelsretlig henseende, hvilket den grafiske oversigt viser.