I Tyskland er der kun revisionspligt for ca. 2 % af alle regnskaber. Det gælder for kapitalselskaber og personselskaber, hvor ingen fysisk person hæfter fuldt ud.
Der opstår pligt til revision, når to af kriterierne overskrides i to på hinanden følgende regnskabsperioder.
Størrelsesgrænser i den tyske årsregnskabslov for regnskabsår, der begynder den 31.12.2014:
Små selskaber

  • Balancesum i mio. €: < 6,0 
  • Omsætning i mio. €: < 12,0 
  • Antal arbejdstagere: < 50

Mellemstore selskaber

  • Balancesum i mio. €: 6,0 – 20,0 
  • Omsætning i mio. €: 12,0 – 40, 0 
  • Antal arbejdstagere: 50 – 250

Store selskaber

  • Balancesum i mio. €: > 20,0 
  • Omsætning i mio. €: > 40,0 
  • Antal arbejdstagere: > 250