En konsulent med kun en ordregiver er i de fleste tilfælde en ansat. Det forpligter arbejdsgiveren til indberetning og betaling af sociale bidrag på ca. 20 % af det aftalte vederlag.
Mange danske firmaer har planer om at starte i Tyskland med en konsulent. Det danske firma forestiller sig ofte, at konsulenten i Tyskland kun står til rådighed for virksomheden og at han ellers arbejder for egen regning og risiko – som i Danmark. Dog er konsulent eller ansat det store spørgsmål i Tyskland. Ved at aftale status som selvstændig forsøger enkelte at ”spare” de tyske udgifter til social sikring. Bidrag til social sikring er for arbejdsgiveren på ca. 20 % oveni og for den ansatte på ca. 20 % af det aftalte vederlag. Betegnelsen som konsulent osv. er ikke afgørende. Det kommer dog kun an på de faktiske forhold. Myndighederne bedømmer hver sag individuelt efter de foreliggende forhold. Der gælder følgende kriterier:
”Scheinselbständig” og dermed en faktisk ansat lønmodtager er man, når man har pligt til:

  • at følge arbejdsgiverens anvisninger
  • at overholde bestemte arbejdstider
  • regelmæssigt med korte afstande at aflevere detaljerede rapporter til arbejdsgiveren
  • at arbejde i ordregivers eller i bestemte lokaler, der bestemmes af ordregiveren
  • at benytte bestemt hard- eller software, når der navnlig er impliceret kontrolmuligheder for arbejdsgiveren.

En selvstændig bærer risici i fuldt omfang og bestemmer selv over sin arbejdstid. En selvstændig bliver normalt ikke styret og kontrolleret. Det afhænger heller ikke af den foresatte, om den selvstændige får tab eller gevinst. Der findes dog undtagelser for visse erhvervsgrupper, f.eks. byggefag, journalister eller ingeniører.
En rigtig selvstændig i Tyskland skal nemlig selv sørge for social sikring, dvs. sygeforsikring, alderdomssikring og sikring mod arbejdsløshed.
Myndighederne accepterer ikke kreative løsninger, men analyserer de faktiske forhold. Derfor bruger myndighederne særlige sociale kontrollører. Kravet om indberetning og betaling forældes først efter fire år. Hvis arbejdsgiveren har handlet forsætligt, er forældelsesfristen på 30 år. Dog kan den ansatte maksimalt hæfte for tre måneder.
Så snart der opstår tvivl, anbefaler myndighederne at tage kontakt med ”fagkyndige” – f.eks. tysk revisor. Myndighederne giver indenfor 4 uger efter optagelsen af aktiviteterne lov til at afklare, om der evt. foreligger et ansættelsesforhold med deraf følgende pligt til at betale sociale bidrag.  eriksen@DanTaxLegal.dk