I Danmark har man besluttet at lukke IVS-selskaberne, fordi de ikke var fremtidsvisende. Alle IVS-selskaber skulle slettes eller omdannes til et anpartsselskab med en anpartskapital på min. 40.000 kr. Selskabsstyrelsen oplyste inden fristens udløb den 15.10.2021, at ca. 20.000 manglede at omdanne selskabet.

I Tyskland lever UG-selskaberne derimod videre – også selv om de ikke har så godt et renommé som deres ”storebror” GmbH-selskabet. Et UG-selskab kan teoretisk stadigvæk stiftes med 1 euro minimumkapital, men også vi fraråder den slags selskaber.

Det er der flere grunde til:

  1. Et selskab med 1 EUR kapital er straks efter stiftelsen juridisk set konkurs, fordi de forventede omkostninger overstiger kapitalen allerede fra starten,
  2. Markedet har ikke tiltro til den slags selskaber med lav kapital,
  3. Omkostningerne til driften, f.eks. bogføring, momsregnskab og årsregnskab er normalt ikke lavere end til et GmbH,
  4. Erfaringen viser, at de lave omkostninger til stiftelsen overhales af de senere højere omkostninger ved omdannelsen til et ”rigtigt” GmbH.
  5. Desuden vil de færreste banker være med, når man stifter med en så lav kapital.

Så den forventede effekt er udeblevet. Man ønskede at skabe et ”allemands-selskab” for få penge og ville udkonkurrere de britiske ltd.-selskaber, der inden for EU var ved at overtage føringen foran det tyske GmbH.
Selvom UG-selskabsformen har et negativt image i dag, har Tyskland ikke planlagt at lukke dem.

DanTaxLegal – tax & legal i Tyskland.