Den, der spiller online-poker, kan risikere at være skattepligtig af gevinsten, hvis den klassificeres som erhvervsindtægt. Skattedomstolen i Münster, der ligger i Tysklands største delstat, har afgjort, at en pokerspiller skal svare skat af sin gevinst, hvis han spiller erhvervsmæssigt.

Sagsforholdet:
En 20-årig studerende læste matematik og fysik. I begyndelsen spillede han online ca. 5 timer om måneden. Men efterhånden forhøjede han indsatsen og spilletiden ved tastaturet. Det blev til 446 timer om måneden med høje satsninger. Han spillede så godt, at han vandt 82.826,05 € i 2009. Skattemyndighederne mente, at der var tale om erhvervsmæssig spillevirksomhed, hvor gevinsten skal beskattes.

Begrundelsen:
Domstolen gav det tyske skattevæsen medhold i, at det ikke drejede sig om en hobby, men om ”erhvervsmæssig” online-poker. Studenten havde spillet med henblik på gevinst og ikke blot som tidsfordriv. Hans optræden på nettet og de høje indsatser på langt over 1.000 US $ tydede mere på professionalitet og dermed erhvervsmæssig virksomhed. Desuden var gevinsten på de godt 82.000 € blot starten på endnu højere gevinster i de følgende år.

Sagen er blevet anket til den tyske højesteret (Aktenzeichen X R 8/21), men skattevæsenet har gode argumenter for, at der ikke er tale om en skattefri spillegevinst.

DanTaxLegal – tysk tax & legal på dansk