Der er godt nyt for ejere af mindre solcelleanlæg i Tyskland: For at mindske det administrative bøvl gør Tyskland små solcelleanlæg skattefrie fra 2022 – og momsfrie fra 2023. De nye regler gælder også for eksisterende anlæg, så deres indehavere skal fra 1.1.2022 ikke aflevere selvangivelse og fra 2023 heller ingen momsangivelse – dog kan de vælge at opretholde deres hidtidige status. Det kommer an på en vurdering af moms- og skatteforholdene, hvad der er bedst for de eksisterende anlæg.
Loven blev vedtaget sent i 2022, men gælder allerede for hele skatteåret 2022.

Det gælder også for danske indehavere af tyske lejligheder med solcelleanlæg.

Her gives et overblik over de vigtigste skattefritagelser ifm. solcelleanlæg:

 • Små solcelleanlæg bliver fuldstændigt skattefrie – uden at der skal ansøges om det.
  Et såkaldt lille anlæg må maks. kunne yde en installeret samlet ydelse på 30 kW peak (iht. Marktstammdatenregister),
 • Anlægget må være monteret på et enfamiliehus, ifm. en lejlighed, en erhvervsejendom, en tilbygning eller en ejendom med både erhvervslejemål og beboelse,
 • Undtagelsen gælder for flere anlæg op til maks. 100 kW (peak). Dette loft gælder per skattepligtig fysisk eller juridisk person og kapitalselskab eller per medejerskab (”Mitunternehmerschaft”),
 • Skatteundtagelsen gælder uanset formål, også hvis den producerede strøm fuldstændigt
  • sælges til det offentlige el-net
  • bruges til at oplade en privat eller erhvervsmæssig el-bil
  • eller bruges af lejerne i ejendommen,
 • Drift af et solanlæg forandrer ikke lejeindtægter til erhvervsindtægter, der kan føre til Gewerbesteuer på grund af erhvervsdrift (”infektion”)

VIGTIGT: Der gives ikke fradrag for udgifter til anskaffelse/installation, drift eller vedligehold, da den tyske stat ikke vil give fradrag for udgifterne til noget, der er skattefrit.

Kontakt os gerne, hvis du har brug for mere detaljerede informationer om emnet i dit helt konkrete tilfælde.