Skat og international social sikring. Udstationering. NYT fra 1.1.2019 skal Udbetaling Danmark underrettes selv ved korte forretningsrejser ”når det er en fast del af arbejdet at rejse til udlandet”.
Myndighederne har ændret praksis fra årsskiftet. Selv korte forretningsrejser til udlandet gælder som udstationering. For at undgå at blive pålagt udenlandsk socialt sikringsbidrag, skal den rette myndighed underrettes i en form, som man bagefter kan bevise.
En udstationering inkluderer også korte forretningsrejser, messer, kurser, konferencer og lignende. Medarbejdere, for hvem det er en fast del af arbejdet at rejse til udlandet, skal underrette de sociale myndigheder i bopælslandet om deres arbejdssituation. Den centrale myndighed tager herefter stilling til den sociale sikring på baggrund af underretningen. Er bopælen i Danmark, er det Udbetaling Danmark. Bor han i Tyskland, er det DVKA.
Spørgsmål? Kontakt os gerne.