Fra 1.1.2017 giver digital ansøgning via arbejdsgiver større risiko for fejl. En blanket A1 er et officielt dokument om, hvilket land der tager sig af den sociale sikring for en medarbejder. Det er et vigtigt dokument, der over for myndighederne dokumenterer, hvor sygeforsikringen osv. henlægges til. Men blanketten indeholder ikke kun en afgørelse om sygekasse, og hvor man må gå til læge. Den er langt mere en officiel bekræftelse på, hvilket land der dækker sygeforsikring, pension og arbejdsløshed. Den afgørelse kan have betydning for lempelse af skatten i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Og kan f.eks. have til følge, om skat og fradrag falder ind under Danmark eller ligger i udlandet. Desuden kan den have konsekvenser mange år senere, når medarbejderen er kommet tilbage til Danmark. Det kan f.eks. vise sig, at der er krav på tysk folkepension. Samtidig falder dansk folkepension for den tilsvarende periode væk.
Nu har de tyske sygekasser vedtaget at indføre digital ansøgning. Hidtil skulle der i Tyskland søges om en A1-blanket på papir. Men fra 1.1.2017 kan arbejdsgiveren selv direkte per pdf. ansøge om en A1-tilladelse. Det lyder som en forbedring – det er det også. Og i almindelige sager bliver arbejdet nemmere. Men i problematiske sager kan arbejdsgiveren på grund af manglende kendskab komme til at sætte et kryds forkert. Og når den hurtigt skal sendes digitalt til den myndighed, der afgør sagen, er der en risiko for uønskede konsekvenser. Her er kompetent rådgivning om skat og social sikring nødvendig f.eks. ved beskæftigelse i flere lande, bopæl i et land og arbejde i et andet eller ved flytning. For DanTaxLegal er det ikke nyt, men en del af vores arbejde som revisor for danskere i Tyskland. DanTaxLegal’ egne dansktalende lønafdeling klarer tysk lønindberetning – og vi kommunikerer på dansk med dig.
Vi hjælper gerne din virksomhed og dine medarbejdere med vores erfaring og ekspertise inden for området.